Presentación

 • Desde o curso 2020-2021 o IES Pintor Colmeiro  forma parte dun proxecto Europeo Erasmus K229 baixo o nome de R.E.F.U.G.E (stRategic alliancE For encoUraginG intEgration).  O noso centro xunto con : BERUFSKOLLEG FÜR WIRTSCHAFT UND VERWALTUNG BRILON DES HOCHSAUERLANDKREISES de Brilon, Alemaña; LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VLAICU LUGOJ de Lugoj, Romania e ITIS POLO TECNICO FERMI-GADDA de Napolés traballaremos para conseguir un obxectivo común. reflexionar sobre a situación da migración en Europa.

  Na liña coa Axenda 2030  o proxecto REFUGE une estes catro países para afrontar o mesmo reto, construír as mesmas oportunidades para todos os estudantes e en especial para os que veñen dun entorno migratorio. A idea é implicar a toda a comunidade educativa en grupos de traballo para abrir discusións e debates para despois intercambiar resultados, conclusións e metodoloxías a través de encontros virtuais ou físicos  grazas as distintas mobilidades. Créase así un camiño transnacional para fomentar a reflexión acerca da migración en Europa  que vén  determinada polas complexas situacións políticas e económicas dos distintos países integrantes do proxecto.  Os catro países reflexionaremos sobre a importancia de condutas e accións diarias que favorezan a integración, a inclusión e a non discriminación.

  O produto final será o REFUGE – Toolkit,  ferramentas  que serán útiles para promover valores europeos de democracia, inclusión, non-discriminación e integración, estas ferramentas serán presentadas polo alumnado dos distintos países socios empezando polas escolas e chegando a toda a comunidade local.

  Primeiro encontro virtual

  Dadas as circunstancias no curso 2020 -2021 a primeira mobilidade tería que ser a Alemaña, a visitar o instituto de Brilon. Ao non poder realizar a viaxe, fíxose un encontro virtual para coñecernos e empezar a traballar no proxecto. Visionáronse vídeos de presentación dos catro países. Podes ver algún aquí

  Durante a semana do 19 ao 23 de abril estudantes e profesores dos catro países desenvolvemos actividades acerca da situación da migración en Europa. O resultado desta viaxe virtual foron as elaboracións de presentacións sobre as súas investigacións e debates sobre as mesmas.